علوم اجتماعی، علوم دقیقه و قدرت: از توهم تا واقعیت | دکتر ناصر فکوهی...

علوم اجتماعی، علوم دقیقه و قدرت: از توهم تا واقعیت   دکتر ناصر فکوهی مدیر موسسه انسانشناسی و فرهنگ   ظاهراً سازش و یا دست‌کم عدم تنش میان علوم اجتماعی و قدرت، کاری مشکل است که نمی‌توان به سادگی بدان ...

توسعه، صنعت و رسانه

توسعه، صنعت و رسانه ارائه یک چارچوب مفهومی برای ادراک رابطه سه گانه مذکور   اسماعیل حسام مقدم دبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر   توسعه / صنعت / رسانه توسعه؛ مفهومی است که معانی...

سعید مدنی؛ پژوهشگر مرجعی که نباید دربند باشد | مقاله ای از دکتر سیدحسی...

سعید مدنی؛ پژوهشگر مرجعی که نباید دربند باشد   سیدحسین سراج‌زاده دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم اجتماعی ایران   دکتر سعید مدنی یکی از پژوهشگران جدی و پرکار درباره م...

انتشار فصلنامه رسانه-فرهنگ با موضوع انسان‌شناسی و فرهنگ...

شماره ۲۵ فصلنامه رسانه-فرهنگ با موضوع انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر شد   بیست و پنجمین شماره مجله رسانه فرهنگ، از سوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، به مدیر مسئولی هادی خانیکی و سردبیری یوسف پاک...

نقش حیاتی فناوری به‌ نفع سازگاری با تغییراقلیم | مجمع جهانی اقتصاد...

مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد نقش حیاتی فناوری به‌ نفع سازگاری با تغییراقلیم   مخاطرات مرتبط با تغییراقلیم شدیدتر از آنچه فکرش را می‌کردیم، به جان آدم‌ها افتاده است. از سیل‌های کشنده گرفته تا افزایش بی...

همایش روابط عمومی الکترونیک | «هوش مصنوعی؛ کاربردها، فلسفه و تکنولوژی»...

شانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با موضوع «هوش مصنوعی؛ کاربردها، فلسفه و تکنولوژی» برگزار شد شانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با موضوع «هوش مصنوعی؛ کاربردها، فلسفه و تکنولوژی»شانزدهمین همای...

در خدمت و خیانت آب‌شیرین‌کن‌ها | دکتر مهدی زارع...

نمک‌زدایی از آب دریا با چه فرصت‌ها و تهدیدهایی روبه‌روست؟ در خدمت و خیانت آب‌شیرین‌کن‌ها برنامه‌هایی برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید نمک‌زدایی برای تأمین آب شیرین ۱۷ استان از دریا در ایران وجود دارد  ...

لزوم بازاندیشی در علوم اجتماعی ایران | بازاندیشی محیط زیستی در جامعه‌ش...

در همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی در جامعهٔ ایران مطرح شد لزوم بازاندیشی در علوم اجتماعی ایران یک پژوهشگر حوزهٔ آب: رویکردهای پوزیتیویستی ادعا می‌کنند مدل‌های جهان‌شمولی وجود دارد که با آنها می‌ت...

تاریخچه رشته حقوق در ایران | متن سخنرانی محمدعلی فروغی...

تاریخچه رشته حقوق در ایران   متن سخنرانی محمدعلی فروغی  در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران     مرحوم محمد علی فروغی روزنامه‌نگار، وزیر و نخست‌وزیر ایران در دوره پهلوی بود. او که مدتی وزارت دا...

سـکتـه در توسعه

۱۷ نکته دربارهٔ مسائل مسکوت‌ماندهٔ توسعهٔ پایدار در استان بوشهر: سـکتـه در توسعه اسماعیل حسام‌مقدمدبیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات استان بوشهر حدود سه دهه از برنامه‌های گستردهٔ توسعهٔ اقتص...