اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و فقدان جامعه مدنی قدرتمند | دکتر حسن ام...

اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و فقدان جامعه مدنی قدرتمند     حســن امیــدوار جامعه‌شناس و مدیر گروه جامعه‌شناسی صلح       اختلاف های شدید طبقاتی، عدم تقارن روابط کار  را تقویت می‌کند و زندگی مردم به‌...

خروج وفادارها و مددجوشدن دانش‌آموزان مدارس عادی | دکتر رضا امیدی...

خروج وفادارها و مددجوشدن دانش‌آموزان مدارس عادی دکتر رضا امیدی جامعه شناس   آلبرت هیرشمن، اندیشمند آلمانی، کتابی دارد با عنوان «خروج، اعتراض و وفاداری» که به فارسی هم منتشر شده است. به زبان ساده و اخ...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت آخر) | مقاله ای از سعید ...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت آخر)     سعید نوذری کارشناس ارشد کارآفرینی مدرس فنی رسانه و روابط عمومی   رفتار شهروندی رفتار شهروندی ، رفتار فردی داوطلبانه است، به طور صریح یا ضمنی توس...

نمادهای امر عمومی و مسئله سیاست | یادداشتی از دکتر سیدرضا شاکری...

نمادهای امر عمومی و مسئله سیاست سیدرضا شاکری دکتری اندیشه سیاسی و هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی جهاد دانشگاهی     از مشکلات تاریخی سیاست در ایران این است که همواره قدرت و ...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت پنجم) | مقاله از سعید نو...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت پنجم)     سعید نوذری کارشناس ارشد کارآفرینی مدرس فنی رسانه و روابط عمومی     تقریبا در تمام موسسات و ادارات افرادی وجود دارند که رفتارهای حاکی از بدبینی ...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت چهارم) | مقاله از سعید ن...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت چهارم)     سعید نوذری کارشناس ارشد کارآفرینی مدرس فنی رسانه و روابط عمومی   به طور کلی ، بدبینی سازمانی واژه ای نو در ادبیات رفتارهای سازمانی و روان کاوی...

زنان جنوب و کنشگری در جامعه مدنی

چرایی عدم تمایل زنان جنوب به کنشگری در جامعه مدنی؛ خلأ آموزش یا جبر جامعه مردسالار؟   گفت‌وگو با مولف کتاب «نا؛ جنبش زنان جنوب؛ خیزشی آرام»؛ مهدیه امیری دشتی   به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ا...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت سوم) | مقاله از سعید نوذ...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت سوم)     سعید نوذری کارشناس ارشد کارآفرینی مدرس فنی رسانه و روابط عمومی   در قسمت های گذشته مقدمات ورود به بحث داغ رفتارهای دورویی را با هم مرور کردیم. ا...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت دوم) | مقاله از سعید نوذ...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت دوم)   سعید نوذری کارشناس ارشد کارآفرینی مدرس فنی رسانه و روابط عمومی   با تشکر و سپاس از شما خوانندگان گرامی برای بازخورد های مثبت و انگیزه بخش تان، پس ...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت اول) | مقاله ای از سعید ...

تاثیر رفتارهای دورویی در بدبینی سازمانی (قسمت اول)   سعید نوذری کارشناس ارشد کارآفرینی مدرس فنی رسانه و روابط عمومی   چندی پیش یکی از دوستانم به یک مجموعه ای برای انجام کاری مراجعه می کند و کارشناس آ...