می دانم؛ روزی غم پایان خواهد یافت

می دانم؛ روزی غم پایان خواهد یافت یادداشتی بر رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی مهدیه امیری دشتی مدیرمسوول سایت هامون ایران در موسیقی، هر سمفونی از چهار موومان تشکیل شده که در هر موومان همان نت های ...

«از این گونه رُستن»؛عصرانه فرهنگی هامون درباره ایران درودی...

نهمین عصرانه ی فرهنگی هامون به شناخت نقاش معاصر- ایران درّودی- و تحلیل و بررسی تابلوهای نقاشی این هنرمند اختصاص داشت. این نشست در روز سه شنبه ۱۲شهریورماه از سوی نغمه بلالی- فعال فرهنگی- در دفتر هفته ...

دلالی؛ پاشنه آشیل بازار خرمای دشتستان

شهرستان دشتستان با بیش از ۲۹هزار هکتار اراضی که زیر پوشش نخیلات می باشد، حدود چهارمیلیون و دویست هزار اصله نخل بارور دارد. بیشترین گونه های خرمای استان بوشهر در شهرستان دشتستان می باشد که شامل کبکاب،...

انسان و مساله نهایی اش!

انسان معاصر در مسیری که برای توسعه و پیشرفت اش گام نهاده، رویایی در سر پرورانده بود؛ تسلط بر نیروی مهارنشدنی طبیعت! ازهمین رو از زمانی که به کنترل بر نیروهای طبیعی (زیرزمین، روی زمین و آسمان) پرداخت،...

ادبیات کودک؛ مساله ای گفتمانی

یکم. هر جامعه ای برای بیان خود، واژگانی را که در اختیار دارد به کار می گیرد و نسبت خودش را با واقعیت های موجود در جهانش معین می سازد. یکی از این واقعیت های موجود در هر جامعه ای؛ واقعیت “کودک بو...

کودک ، متنی دوگانه ، ثابت و گسترده است

کودک از سویی، متنی بسته است خوانشی ثابت دارد ودرهیچکدام از دستگاههای هرمنوتیکی ، تأویل پذیر نیست. متنی از متون هستی است که وجود پیدا می کند درجریان رشد قرار می گیرد اندامهای او اندک اندک وبا مرور زما...

بازگشت به جامعه مدنی

مروری بر عملکرد و بیان دیدگاه های تشکل های مردم نهاد مدنی شهرستان تنگستان و عسلویه  مهمترین شعاری که توسط جنبش دوم خرداد پس از پیروزی در انتخابات ۱۳۷۶ مطرح شد و در سالهای پس از آن به طرق مختلف ر...

راه رفتن روی لبه ی تیغ

گزارشی در باب نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان های مردم نهاد۱ در شهرستان های دیّر، کنگان، عسلویه و جم۲  بی شک حضور و فعالیت سازمان های مردم نهاد در هر جامعه ای، یکی از عوامل و زمینه...

سیکل معیوب جامعه توده ای / جامعه مدنی

اشاره: حمید موذنی؛ نویسنده و منتقد فرهنگی جنوب که سالهای متمادی در حوزه مدنی و رسانه یی فعال بوده و هست. ایشان در سال ۱۳۸۵ تشکل غیردولتی انجمن زیست محیطی سوز را بنیاد نهاد. گفت وگوی هامون را با ایشان...