مهجوریت فرهنگ شهری

سی و نهمین عصرانه فرهنگی «هامون» توسط انجمن هامون ایران در محل دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. این نشست با رویکردی آسیب شناسانه به مساله فرهنگ شهروندی با نگاه ویژه به موضوع فرهنگ شهری برازجان همر...

جامعه مدنی یعنی قادر بودن نهادهای مدنی خارج از حاکمیت...

در مورد مقوله جامعه مدنی تعاریف متعدد و با مفاهیم زیادی وجود دارد که گاهی حس می شود گستردگی بحث اصل موضوع را منحرف می کند و شاید نقض غرض حاصل آن شود. مُدُن جمع شهرهاست و جمع مدینه (شهر). وقتی بحث جام...

جامعه ی مدنی؛خاموشی یافراموشی

اگرطرح “جامعه مدنی” دردوره اول اصلاحات را محوری ترین شعارمحمدخاتمی قلمداد کنیم سخنی به گزاف نگفته ایم؛ همان شعاری که هرچه سال، بیش ترگذشت کم رنگ ترشد. حتی تبدیل وتحویل جامعه مدنی به ̶...

ارتباط جامعه مدنی با هنر و ادبیات

اشاره: احمد آرام، داستان نویس و نمایش نامه نویس آشنای جنوبی است که در دو دهه ی اخیر چندین رمان از او خوانده ایم. هامون در ارتباط هنر و ادبیات با جامعه مدنی، با آرام به عنوان آفرینشگر آثار ادبی و هنری...

در فضیلت مشارکت مدنی

بشر در طول دوره تاریخی زندگی خود در جستجوی امنیت برای خود و جامعه بوده است و هنوز نیز برای حفظ امنیت تلاش و کوشش فراوان دارد. از سوی دیگر آزادی نیز از آمال و آرزوهای بشر است و این دو در مواقع متعددی ...

خاورمیانه جدید؛ نزاعی دیپلماتیک یا برخوردی هویتی؟!...

نوزدهمین عصرانه ی فرهنگی هامون، ساعت ۱۷سه شنبه در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. انجمن هامون ایران پس از تحولات عظیم در خاورمیانه برخود لازم دید که عصری با محوریت موضوع «خاورمیانه جدید» برگزار ...

بین گذشته و آینده

صفر. در این یادداشت نویسنده سعی خواهد کرد که تجربه تاریخی چیزی به نام “جامعه مدنی” در ایران را با نوشتن گزاره هایی انتقادی بر آن شرح دهد. سپس در نهایت به نقد و تحلیل انتقادی نزدیکترین تجر...

جامعه مدنی؛ پروژه ناتمام مدرنیته

یک. جامعه مدنی مهم ترین و پایدارترین عامل همبستگی وخویشاوندی یک ملت است. جامعه مدنی از انجمن ها و تشکل های اجتماعی مستقل از دولت و سیاست تشکیل شده که در تصمیمات قدرت سیاسی نقش بسزا و تعیین کننده ای د...