«برازجان؛ شهر دوستدار دوچرخه»

«کانون تبلیغات هامون» درصدد برگزاری تور دوچرخه سواری در سطح شهر برازجان بود. از این رو این تور دوچرخه سواری شهری در روز ۵شنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۳ ساعت ۳۰/۱۸ از میدان شهدا برازجان(جنب ساختمان شهرداری)آغا...

خاموشی دریا

اسماعیل حسام مقدم: درفضای زیست-جهانِ شهری که در بی­توجهی به اصول زیستی و نبود تشکل­های قوی و ریشه ­دار غیردولتی، همواره با از بین رفتن حق اولیه­ی حیاتِ نباتات، حیوانات و حتی انسان­ها مواجه می­شویم و ...

 دستی پر از بریده مهتاب

اسماعیل حسام مقدم: یک: ” چطور کسی می تواند ناگاه وسط خیابان بایستد و از خود بپرسد: این آیا سرنوشت من است؟ … ” (جورجیو آگامبن) اینسوال آگامبن،  همان  پرسش  جنبش مقاومت و پایداری نسل ...

فقدان گفتمان اقلیت ها در مطبوعات محلی

مهدیه امیری: یک. با روی کار آمدن محمد خاتمی آزادی بیان و مطبوعات در جامعه مدنی دارای جایگاه ویژه ای شد. این امر سبب گردید که گفت وگو و تبادل نظرات بین صاحب اندیشان، نخبگان و اصحاب رسانه صورت گیرد و ج...

انسان و ارابه­ ماشین

«تمدن ابزار وار مکانیکی، به آخرین حد توحش رسیده.» این سخن آلبر­کامو در توصیف وضعیت انسانِ عصر ماشین است؛ درست زمانی که ساینتیسم در اوج خودشیفتگی در حال تاخت­و­تاز بود. و این آغاز شکل­گیری نحله ادبیات...

آسیب شناسی فرهنگ شهری برازجان

حیدر کاشف: اگر رفتاری با هنجارهای پذیرفته شده و انتظارات مشترک اعضای جامعه مطابق نباشد،آسیب اجتماعی و فرهنگی تلقی میشود.همواره هستند افرادی که بر خلاف خواست و عرف اجتماعی رفتار کنند.مطالعه آسیب های ا...

شیزوفرنی شهری

اسماعیل حسام مقدم: شهر و نظم ارگانیک: زندگی شهری و شهرنشینی از اواسط قرن نوزدهم سرشت کاملن متفاوتی به خود گرفت؛ چنان که رشد و شتاب سریع تفکر مدرن در خاستگاه های اشان، مدیون این نظم ارگانیک و همبسته ب...