بازیِ زندگی

قاسم تنگسیرنژاد«من مورخ نیستم. من بارها فکر کرده ام که سراسر زندگی مادرم، افسانه ها، خرافات، دعاهایش، وسایل آشپزخانه، بوی آَپزخانه، آوازی که گاهی بر لبانش می خشکید، سکوت متفکرانه او و لبخند پر معنایش...

مجسمه های شهر به مثابه نخبه گان شهر

قاسم تنگسیرنژاد: [یک] . «مجموعه موقعیت هایی که ما آدمیان در آن قرار می گیریم یا انتخابی است و یا غیر انتخابی. هنگامی که به سینما می رویم بنا بر این داریم که یک فیلم را تماشا کنیم، وقتی به نگارخانه می...

کودکان کار

میلیون ها کودک در سراسر جهان در خیابان ها کار و زندگی می کنند، چنانکه از پدیده کودکان کار به عنوان تراژدی شهرهای بزرگ جهان معاصر یاد می شود. کشور ما نیز از بروز و گسترش این پدیده و پیامدهای اجتماعی ن...

مدل اجتماعی حمایت از معلولان

انسان خواه سالم و خواه معلول در جامعه شکفته می شود. بدن انسان با همه  توانایی ها و ناتوانی هایش  به عنوان بخشی از موجودیت او پیوندی متقابل با زندگی اجتماعی دارد.  هر انسانی با همه ویژگی های جسمی و رو...

پیکر زن همچون میدان خشونت

 “از برف هم که می گذرد/تاریکی جهان تو را جیغ می کشد/آن زن که تکیه داده بر اکنون/سرد است و باز مسلسل ها/سرگرم قطع حوصله ی عشق/پشتم چه تیر می کشد آن روز…” (محمد بیابانی) جریان زندگی ر...

انسان و ارابه ماشین

«تمدن ابزار وار مکانیکی، به آخرین حد توحش رسیده.» این سخن آلبر کامو در توصیف وضعیت انسانِ عصر ماشین است؛ درست زمانی که ساینتیسم در اوج خودشیفتگی در حال تاخت و تاز بود. و این آغاز شکل گیری نحله ادبیات...

زنی در فصل اعتدال

چنانچه عصر مشروطه به دلیل تحولات چشمگیر و متفاوتش نقطه عطف و آغازی در تاریخ ادبیات ایران باشد، حضور زنان در دوران پیش از مشروطه و پس از آن، دو چهره کاملا متمایز به خود می گیرد: چهره ای که نمود آن در ...

جنسیت و باز تولید آن در ادبیات کودک

کودک یک انسان کامل است که به دنیا آمده تا در اجتماع زندگی کند و با دیگران ارتباط برقرار کند و یاد بگیرد که دنیای خود را بشناسد و میراث دار فرهنگ جامعه خویش باشد. کودکان برای جامعه پذیرشدن نیاز به به ...

نامهربانی طبیعت بر سایه روستاییان

اشاره- هامون: هفتم آذرماه، یک روز بعد از سالگرد سیل دشتستان در سال ۹۱، و یک روز قبل از روز زلزله و ایمنی، یک بار دیگر طبیعت و زمین، نامهربانی خود را روانه ی دیار دشتستان و مردمانش کرد و نامهربانی خود...

خشم طبیعت، با قساوتی بی نظیر

خشم طبیعت که با قساوتی بی نظیر توام است، تاریخ گذشته اکثر ملت های جهان را مملو از حوادث ناگوار و متعدد نشان می دهد. از آنجا که خشم طبیعت و عقل انسان همواره چون دو گلادیاتور با هم در نبردند. هر مردمی ...