پرونده هامون(۲۶): استاد محمدرضا شجریان

مرغ سحر همچنان خواهد خواند و اسطوره استاد محمدرضا شجریان در میان زندگی روزمره عوام مردم به زیست خود ادامه خواهد داد. ▪️مرغ سحر برخیز و بخوان / اسماعیل حسام مقدم ▪️نوشته منتشرنشده فریدون مشیری درباب م...

پرونده هامون(۱۷): در ستایش سالخوردگی

فهرست: ۱-سالمندان را دوست بداریم!/ بیانیه کانون اندیشه هامون در حمایت از حقوق سالمندان ۲-در ستایش سالخوردگی/ (بخشی از کتاب ” در ستایش سالخوردگی ” اثر هرمان هسه ترجمه احمد پریسا رضایی، انت...