پرونده هامون(۱۵): مطالعات شهری برازجان(آسیبهای اجتماعی)...

از برف هم که می گذرد/تاریکی جهان تو را جیغ می کشد/آن زن که تکیه داده بر اکنون/سرد است و باز مسلسل ها/سرگرم قطع حوصله ی عشق/پشتم چه تیر می کشد آن روز(محمد بیابانی) فهرست: پیکر زن همچون میدان خشونت/ مط...

مهجوریت فرهنگ شهری

سی و نهمین عصرانه فرهنگی «هامون» توسط انجمن هامون ایران در محل دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. این نشست با رویکردی آسیب شناسانه به مساله فرهنگ شهروندی با نگاه ویژه به موضوع فرهنگ شهری برازجان همر...

آموزش و پرورش به کجا می نگرد؟!

امروزه به وضوح می بینیم که در علوم متفاوت همچون پزشکی ،ارتباطات ،هوا و فضا ،صنعت پیشرفت های زیادی صورت گرفته است اما وقتی به مدارس سر بزنیم بین ده ها سال پیش و هم اکنون تفاوت چشمگیری احساس نمی کنیم ج...

رفتار مناسب با کودکان بیش فعال

برخی از این والدین از فقدان تمرکز حواس و ضعف درسی کودک نیز صحبت می‌کنند. آنها علت این فعالیت‌ بیش از اندازه را نمی‌دانند و مرتب فرزندشان را مورد سرزنش قرار می‌دهند. این کودکان بعضا مورد انتقاد و تنبی...

جامعه شناسی خودمانی، کتابی خواندنی برای همه...

نخستین مولفه ای که این کتاب را در ذهن خواننده ماندگار میکند ،نام گیرای این اثر است.انتخاب این نام به یقین در گام نخست،تاثیر دیداری و برداشت آغازین را از کلیات کتاب در خاطر خواننده خواهد داشت. به گمان...