تحول پارادایمی عظیم در ذهنیت ایرانی | گفت‌وگو با آصف بیات؛ استاد جامعه...

تحلیل جامعه‌شناختی اعتراضات اخیر  در گفت‌وگو با آصف بیات استاد جامعه‌شناسی تحول پارادایمی عظیم در ذهنیت ایرانی   مرتضی ویسی- محسن آزموده   روزنامه اعتماد: آصف بیات، پژوهشگر ارشد جامعه شناسی و علوم سی...

انقلاب در روزگار نامساعد؛ یادداشتی از آصف بیات...

انقلاب در روزگار نامساعد آصف بیات[۱] برگردان – یعقوب ابراهیمی از خیزش های جهان عرب در سال ۲۰۱۱ به مثابه رویداد های تغییردهنده ی جهان و بازتعریف کنندۀ روحِ سیاستِ زمانه ما نامبرده شد. گسترش شگفت‌آور ا...