امید که به ضیافت بهار…

نیایش امید غضنفر     امید که به ضیافت بهار به میزبانی کهن روز نو در گستره‌ی این “مرز پر گهر” پژواک شودسلام سلامتدر هرم نفس‌ها و تبسم بیاموزنددوباره لب‌ها و راه یابد آرامش به جان‌هاو خواهش...

فریم های شهر نگاتیو؛ دومین مجموعه شعر امید غضنفر منتشر شد...

دومین مجموعه شعر امید غضنفر منتشر شد فریم های شهر نگاتیو   آوای هامون: دومین مجموعه شعر امید غضنفر؛ شاعر، روزنامه نگار و ویراستار جنوبی از طرف انتشارات شاملو (مشهد) منتشر شد. این مجموعه شعر در ۹...