به بهانه ی روز جهانی توان یابان (افراد دارای نقص عضو)؛ یادداشتی از ایر...

  به بهانه ی روز جهانی توان یابان (افراد دارای نقص عضو) ایرن واعظ زاده کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی   تاکنون بارها در باب نقص عضو و مسائل و حواشی مربوط به این مقوله قلم زده و همواره سعی داشت...

از چشم نابینایان؛ معرفی کتاب توسط ایرن واعظ زاده به مناسبت روز کم/نا ب...

از چشم نابینایان ایرن واعظ زاده کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی   نابینایی همواره در ادبیات و هنر به عنوان امری تمثیلی و استعاری مطرح بوده و کمتر پیش آمده تا نویسنده یا صاحب اثری توجه خود را بر ابعا...

شرحی بر فرهنگ جسمانی و روابط قدرت در ایران؛ یادداشتی از ایرن واعظ زاده...

تحلیل فرهنگی از مدلینگ افراد دارای نقص عضو شرحی بر فرهنگ جسمانی و روابط قدرت در ایران ایرن واعظ زاده کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی گذری بر تاریخ نشان می دهد، در هر برهه ی زمانی، استانداردها و معیارهای ...

خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین؛ یادداشتی از ایرن واعظ زاده...

خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین ایرن واعظ زاده   چرا خیریه هایی که برای ارتقا وضعیت یک قشر خاص (در اینجا مشخصا افراد دارای نقص عضو) می کوشند، انرژی خود را صرف مبارزات مدنی و خودکفاسازی این افرا...

تاثیر الگوی رسانه ای و پزشکی گرایی بر نگرش جامعه نسبت به بدن زنان دارا...

تاثیر الگوی رسانه ای و پزشکی گرایی بر نگرش جامعه نسبت به بدن زنان دارای نقص عضو ایرن واعظ زاده   بررسی سیر تاریخ فرهنگی بدن در ایران نشان می دهد از دیر زمان، در تاریخ بشر، بدن انسان ها برای تمدن...

منطقه آزاد بوشهر؛ ترمیم یا شکاف…؟! گزارشی از پیامدهای راه اندازی...

منطقه آزاد بوشهر؛ ترمیم یا شکاف…؟! گزارش اختصاصی آوای هامون از پیامدهای راه اندازی منطقه آزاد تجاری بوشهر   ایرن واعظ زاده گزارشگر ویژه آوای هامون و دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دی...

گزارش اختصاصی آوای هامون درباب وضعیت زنان سرپرست خانوار؛ گزارشی از ایر...

وقتی فقر رنگ زنانه به خود می گیرد گزارش اختصاصی آوای هامون درباب وضعیت زنان سرپرست خانوار ایرن واعظ زاده گزارشگر ویژه آوای هامون   یازده سال می شود که همسرش بدرود حیات گفته و وی سرپرست و عهده دا...

گزارش اختصاصی هامون درباب پایتخت کتاب در ایران؛ نوشتاری از ایرن واعظ ز...

طرح پایتخت کتاب در یک نگاه ایرن واعظ زاده گزارشگر ویژه آوای هامون   از سال ۲۰۰۱ میلادی تا به اکنون، هر سال سازمان جهانی یونسکو از میان شهر‌های مختلف جهان، یک شهر را به ‌عنوان پایتخت جهانی کتاب ا...