نهادهای مدنی ریشه در واقعیت اجتماعی جامعه ایران ندارند | در گفتگو با د...

نهادهای مدنی ریشه در واقعیت اجتماعی جامعه ایران ندارند   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر بیژن عبدالکریمی؛ استاد فلسفه و نویسنده     توضیحات دکتر بیژن عبدالکریمی درباب متن گفتگو: تمام پرسش‌های ارس...

جامعه مدنی ایران در دام دو-قطبی‌ جامعه-حکومت | در گفتگو با دکتر مهران ...

جامعه مدنی ایران در دام دو-قطبی‌ جامعه-حکومت   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر مهران صولتی؛ پژوهشگر و دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه...

بیانیه‌ای بر نقدِ کلام-محوری در بستر “بازگشت به جامعه مدنی”...

بیانیه ای بر نقدِ کلام محوری (۱-۲)  در بستر بازگشت به جامعه مدنی!!   دکتر مهدی مطهرنیا دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی     تقدیم به داوود فیرحی (۳)   «بیانیه ای بر نقد کلام-محوری...

لزوم تفکیک کنشگری مدنی از فعالیت سیاسی | در گفتگو با دکتر احمد زیدآباد...

لزوم تفکیک کنشگری مدنی از فعالیت سیاسی     گفتگو اختصاصی ارغنون هامون با دکتر احمد زیدآبادی؛ نویسنده و تحلیلگر سیاسی     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش‌هایی مواجه است؟ دکتر زیدآبادی: جا...

اقتدار حکومتی؛ بزرگترین چالش جامعه مدنی در ایران | در گفتگو با صادق زی...

اقتدار حکومتی؛ بزرگترین چالش جامعه مدنی در ایران   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر صادق زیباکلام؛ نویسنده و عضو هیات علمی دانشگاه تهران     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش‌هایی مواجه...

تن‌آسایی و ساده‌گزینی؛ ما را به سوی فضای مجازی سوق داده است | گفتگو با...

تن‌آسایی و ساده‌گزینی؛ ما را به سوی فضای مجازی سوق داده است     گفتگوی اختصاصی «هامون» با  دکتر هادی خانیکی؛  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات       ...

تحلیل موقعیت جامعه مدنی ایران | مقاله ای از دکتر بی تا مدنی...

دیالکتیک ساخت قدرت و کنش اجتماعی تحلیل موقعیت جامعه مدنی ایران   دکتر بی‌تا مدنی مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه، عضو هیأت مدیره گروه جامعه‌شناسی صلح     در پارادایم تفسیری فهم و تفسیر گروه‌های اجتماع...

نقش انجمن های ادبی در گسترش جامعه مدنی | مقاله ای از دکتر امید...

نقش انجمن های ادبی در گسترش جامعه مدنی   دکتر امید علی‌احمدی نویسنده و استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی     تغییر ساختارهای جوامع انسانی از تکیه به اجتماعات محلی و ساختارهای خانوادگی به ساختا...

یأس در تصویر کلانِ جامعۀ مدنی و تشکّل‌های غیردولتی ایران | درگفتگو با ...

یأس در تصویر کلانِ جامعۀ مدنی و تشکّل‌های غیردولتی ایران   گفتگوی اختصاصی «ارغنون هامون» با «اسمعیل خلیلی»؛ جامعه‌شناس و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران     توضیحات اسمعیل خلیلی درباب متن گفتگ...

در جستجوی ریشه | گفتگوی اختصاصی با دکتر محمدجواد غلامرضاکاشی...

در جستجوی ریشه   مقاله اختصاصی از دکتر محمدجواد غلامرضاکاشی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی   اجازه بدهید صحنه را ساده کنیم. دو صفحه نمایش در ایران پس از انقلاب گشوده...