جامعه مدنی قوی با اقتصاد تولیدی متناظر است و نه اقتصاد رانتی | دکتر حم...

جامعه مدنی قوی با اقتصاد تولیدی متناظر است و نه اقتصاد رانتی   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر حمیدرضا جلایی‌پور؛ جامعه‌شناس و  عضو هیات علمی دانشگاه تهران     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران ب...

پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی | دکتر ناهید ت...

پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی     گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر ناهید توسلی؛ نویسنده، پژوهشگرو کنشگرحقوق زنان، مدیرمسوول مجله «نافه»     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ای...

بسط مطالبه گری زنان  در عرصه عمومی | در گفتگو با دکتر افسانه توسلی...

بسط مطالبه گری زنان  در عرصه عمومی   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با  دکتر افسانه توسلی؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا     ارغنون هامون: جامعه مدنی در ایران با چه چالش هایی مواجه است؟   دک...

حقوق شهروندی؛ چالش اصلی جامعه مدنی در ایران | در گفتگو با دکتر لطفعلی ...

حقوق شهروندی؛ چالش اصلی جامعه مدنی در ایران     گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر لطفعلی بخشی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و نایب ریییس انجمن اقتصاددانان ایران     ارغنون هامون: جامعه مدنی ...

چالشهای پیش روی جامعه مدنی در ایران | مقاله ای از دکتر محبوبه بابایی...

چالش های پیش روی جامعه مدنی در ایران   دکتر محبوبه بابایی جامعه‌شناس و عضو گروه علمی-تخصصی جامعه‌شناسی صلح     ایران امروز با مسایل، مشکلات و حتی بحران‌های اجتماعی متعددی روبه‌روست که بدون همکاری، هم...

فضای مجازی به مثابه طلایه دار نهادهای مدنی فرا-مدرن | اسماعیل آزادی...

فضای مجازی به مثابه طلایه دار نهادهای مدنی فرا-مدرن   اسماعیل آزادی روزنامه نگار و فعال اجتماعی   از  زمانی که انجمن صنفی زغال‌فروش‌های تهران که شاید نخستین نهاد مدنی ایران باشد شکل گرفت تا امروز که ...

تروما، تن و سیاست زندگی | نقدی بر نیندیشیده‌ های تحول‌ خواهی | مجید اج...

تروما، تن و سیاست زندگی (نقب و نقدی بر نیندیشیده‌های تحول‌خواهی در ایران)   مجید اجرایی پژوهش‌گر فرهنگی و شاعر جنوبی     چیزی که دست ما را می‌گیرد مطالعه دقیق و موی‌شکاف خصلت‌های سلبی راه حقیقت است: ...

اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و فقدان جامعه مدنی قدرتمند | دکتر حسن ام...

اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و فقدان جامعه مدنی قدرتمند     حســن امیــدوار جامعه‌شناس و مدیر گروه جامعه‌شناسی صلح       اختلاف های شدید طبقاتی، عدم تقارن روابط کار  را تقویت می‌کند و زندگی مردم به‌...

جامعه مدنی؛ تعدیل کننده تندروی‌ها و تک روی‌های حاکمیت و بازار | دکتر پ...

جامعه مدنی؛ تعدیل کننده تندروی ها و تک روی های حاکمیت و بازار   گفتگوی اختصاصی سالنامه ارغنون هامون با پرویز اجلالی؛ دانشیار جامعه‌شناسی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران و مترجم   گفتگو از اسم...

پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی- گفتگو با اسماعیل حسام مقدم...

پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی در گفتگو با اسماعیل حسام مقدم؛ بنیانگذار و طراح ایده پروژه هامون     تاریخچه‌ای در خصوص فعالیت‌های انجمن هامون ایران بیان بفرمایید. سوابق همکاری اعضا که من...