روزگار پرستاران

تهدیدهای یک شغل مشکلات جامعه پرستاری کم نیست؛ بیشترین مشکل ما حقوق کم در شرایط شغلی سخت و زیان‌آور است درحالی‌که بیشترین وقت را پرستاران به بیمار اختصاص می‌دهند. مسئولان می‌گویند نسبت حقوق پرستاران و...

هر دم از این باغ، بری می رسد!

 معلول به کسی گفته می شود که بر اثر تقص جسمی یا ذهنی، اختلال قابل توجهی به طور مستمر بر سلامت و کارآیی عمومی، و یا در شئون اجتماعی، اقتصادی، و حرفه ای او به وجود می آید، به طوری که این اختلال، از است...

برنامه ریزی ناحیه ای

برنامه ریزی ناحیه ای ، محدود به کاربری زمین ، محیط زیست ، شکل محیط انسان ساخت ، کشاورزی ، صنعت، آموزش ، بهداشت و درمان وگذران اوقات فراغت نمی باشد. بلکه برنامه ریزی ناحیه ای به منزله جریان درهم بافته...

بعد از جوانی…

سالمندی واژه ای که برای خیلی از افراد، معنای آن مترادف است با بیماری، ناتوانی و از کار افتادگی. در هر حال، پیری و سالمندی سرانجام کار ِ تمام ِ افراد است. اینکه این دوران با سختی، ملالت، افسردگی و بیم...