خلیج فارس، گنجینه‌ فرهنگ همزیستی متمدنانه | در گفتگو با ناخدا عبدالرسو...

خلیج فارس، گنجینه‌ فرهنگ همزیستی متمدنانه گزارش/گفتگوی خبرگزاری ایسنا-بوشهر با ناخدا عبدالرسول غریبی گزارش از حسین فیروزه  برای مردم ساحل‌نشین، دریا به گونه‌ای دیگر معنی می‌شود. از لحظه چشم گشودن تا ...

سیری در اهمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خلیج فارس؛ اثری از دکتر پرویز با...

سیری در اهمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خلیج فارس   دکتر پرویز باورصاد؛ رئیس سابق  دانشکده علوم و فنون دریایی بوشهر و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر   دکتر پرویز باورصاد : رئیس سابق  دانشکده علوم و ...

معرفی کتاب “خلیج فارس قلب جهان”

خلیج فارس قلب جهان   صدیقه جمالی  کارشناسی ارشد ایرانشناسی   کتاب “خلیج فارس قلب جهان”  تالیف محمدحسن نامی در سال ۱۳۹۴ توسط بنیاد ایرانشناسی به چاپ رسیده است. به طور کلی این کتاب در ۲۲۷ ص...

معرفی کتاب سیاستهای بریتانیا در خلیج فارس(در فاصله دو جنگ جهانی)...

سیاست ها بریتانیا در خلیج فارس  (در فاصله دو جنگ جهانی۱۹۱۸-۱۹۲۹م)   صدیقه جمالی کارشناسی ارشد ایرانشناسی   کتاب سیاست های بریتانیا در خلیج فارس نوشته فاطمه مومنی در سال ۱۳۸۷ توسط موسسه مطالعات تاریخ ...

شرایط جغرافیایی خلیج فارس در قرن ۴ تا ۶ هجری | صدیقه جمالی...

شرایط جغرافیایی خلیج فارس در قرن ۴ تا ۶ هجری   صدیقه جمالی کارشناس ارشد ایران شناسی     خلیج­فارس بین ۲۵ تا ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی از نصف­النهار گرینویچ قرار...

تاثیر جنگ­های صلیبی بر تجارت خلیج فارس | صدیقه جمالی...

تاثیر جنگ­های صلیبی بر تجارت خلیج فارس   صدیقه جمالی کارشناس ارشد ایران شناسی   صلیبیان به شاهراه­های بازرگانی توجه نمودند و شهرهای تجاری که نقش واسطه­گر بین آسیا و اروپا وآفریقا داشتند و همینطور مرا...

تجارت منسوجات در مسیرهای منتهی به خلیج ­فارس در قرن چهارم هجری | صدیقه...

تجارت منسوجات در مسیرهای منتهی به خلیج ­فارس در قرن چهارم هجری   صدیقه جمالی کارشناس ارشد ایران‌شناسی   خلیج ­فارس به علت قرار گرفتن بین دنیای شرق و غرب همواره محل رفت و آمد اقوام گوناگون در طول تاری...

تجارت دریایی خلیج ­فارس از دوران باستان تا دوران اولیه اسلامی | صدیقه ...

  تجارت دریایی خلیج ­فارس از دوران باستان تا دوران اولیه اسلامی   صدیقه جمالی کارشناس ارشد ایران‌شناسی     خلیج­فارس به علت موقعیت مناسب جغرافیایی و استراتژیکی و قرار گرفتن بین دن...