دانشگاه‌های ایران نظم نهادی ندارند؛ در گفتگو با دکتر مصطفی مهرآیین...

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا:گرفتاری جامعه و دانشگاه بین سنت و مدرنیته/ دانشگاه‌های ایران نظم نهادی ندارند/ لزوم ایجاد فضای گفت‌وگویک استاد جامعه‌شناسی معتقد ا...

بی‌مسئله‌گی دانشگاهی؛ یادداشتی از محسن عباسپور در نسبت میان دانشگاه و ...

در نسبت میان دانشگاه و جامعه بی‌مسئله‌گی دانشگاهی   محسن عباسپور   ساخت، بنیان و چارچوب تا بیخ دندان دولتی دانشگاه‌های ایران، حتی در غیرانتقاعی‌ترین آنها، باعث شده طی گذشت سالیان، دولت به ج...

دانشگاه‌های کافکایی ما

هر آینه شاهدیم که همچنان دستفروش‌ها در کنار کتابفروشی‌ها از فروش مقاله علمی -پژوهشی(!)، پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و… سخن می‌رانند. بی‌معنایی این مساله اینجا رخ نمون می‌شود که اص...

دانشگاه چگونه جایی است؟!

۱۶ آذر به نام دانشجو در تقویم ایران نام گذاری شده است. روزی که سه دانشجوی به اعتراض به از سر گیری روابط ایران بریتانیا و دیدار حضوری نیکسون در دانشگاه تهران کشته شدند این اتفاق به سال ۳۲ و کودتای ۲۸ ...