جامعـــــه بدون جمعیــــت؛ تاملات مصطفی مهرآیین در باب جامعه ایرانی...

جامعه بدون جمعیت  تاملاتی درباب جامعه ایرانی دکترمصطفی مهرآیین   جامعه ما به چند دلیل تبدیل به «جامعه ای بدون جمعیت» شده است. ایدئولوژیک شدن فضای فرهنگی کشور و دخالت نظام سیاسی در منازعات فکری- ...

اهل فرهنگ و رسالت معاصر بودن؛ متن کامل سخنرانی دکتر مصطفی مهرآیین...

در وضعیت فعلی مسئولیت پذیری اجتماعی به چه معناست؟ متن کامل سخنرانی دکتر مصطفا مهرآیین در دانشگاه تبریز اشاره: دکتر مصطفی مهرآیین؛ نویسنده، مترجم و جامعه شناس هم اقلیمی (استان بوشهر) سالهاست که در حال...

فرهنگ «انکار زندگی»

۱) یکی از مهمترین ویژگی های «جامعه» و زندگی اجتماعی محو کردن «انسان» است. جامعه با استفاده از ابزارهای قدرتمند خود، بویژه فرهنگ، می کوشد ما را در زندان خواسته های خود از ما گرفتار سازد تا از ما انسان...

نو اشراف ها از روی مردم رد می شوند

۱)این یادداشت حول یک معما سازمان یافته که ریشه در تضاد میان واقعیت(مشاهده) و نظریه دارد: تضاد میان رشد یک گروه یا قشر و طبقه «مصرفی» که به تسامح می توان آن را اشرافیت ایرانی دانست و الزامات نظریه مدر...

چرا در ایران انقلاب شد؟

چرا در ایران انقلاب شد؟ تبیین فرهنگی شکل گیری انقلاب ۵۷ ایران در گفتگو با دکتر مصطفا مهرآیین اشاره: رخدادهای تاریخی همواره در بستری اجتماعی و فرهنگی رخ می دهند که برای تبیین و تفسیر چگونگی رخ دادن آن...

ادبیات، عشق و الهیات همیاری اجتماعی

ادبیات، عشق، و الهیات همیاری اجتماعی دکتر مصطفا مهرآیین ۱) منظور از «الهیات همیاری اجتماعی» این است که می‌توان در برخورد با پدیده همیاری اجتماعی همچون هر پدیده اجتماعی- فرهنگی دیگر این پرسش را مطرح س...

تصویر و مرگ زندگی

۱) یکی از بنیادی ترین اندیشه های گی دبور در کتاب جامعه نمایش اینست که نظام قدرت برای تداوم بخشیدن به خود و حفظ سلطه خود بر جامعه می کوشد افراد را از فرآیند زندگی یا همان تجربه زیسته یا موقعیت های بی ...

چرا نمی‌توانیم مثل ژیل دلوز بنویسیم؟

نمی‌توان روی صندلی آرمیچری نشست و در بطن تجربه زیسته انسان‌ها قرار گرفت  زبان به همان اندازه که می تواند وسیله برقراری ارتباط باشد، می تواند لبه های تیز قیچی ای باشد که سیم  های مریی و نامریی ارتباط ...