نتایج پیمان آوکاس و شانگهای برای ایران، منطقه و جهان؛ مقاله ای از دکتر...

پذیرش ایران در سازمان شانگهای؛ افزایش نقش و تعهدات خدمات ترانزیتی چند محوری ایران دکتر پرویز باورصاد عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس ۱– قدرت و ابرقدرتی واژه توافقی قدرت به صور مختلفی در زبانهای...

چارچوبهای نظری و اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری؛ مقاله ای از دکترپرویز ب...

چارچوبهای نظری و اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری   دکتر پرویز باورصاد   تئوری مناطق ویژه بندری هدف اصلی از ایجاد انواع مناطق آزاد فراهم نمودن زمینه های مساعد و مناسب برای توسعه و رشد بخشهای مخ...

سیری در اهمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خلیج فارس؛ اثری از دکتر پرویز با...

سیری در اهمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خلیج فارس   دکتر پرویز باورصاد؛ رئیس سابق  دانشکده علوم و فنون دریایی بوشهر و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر   دکتر پرویز باورصاد : رئیس سابق  دانشکده علوم و ...

تحلیلی بر سیاستهای استراتژیک جهانی در افق ۵۰ ساله؛ برآمدن استعمار نوین...

تحلیلی بر سیاستهای استراتژیک جهانی در افق ۵۰ ساله   دکتر پرویز باورصاد استاد دانشگاه   چین و روسیه و آمریکا دنبال دنیای ۵۰ سال آینده استراتژیک توافقی خود و ایجاد پایداری و تفوق در تولید، تجارت مصرف و...

هیچ خطایی درباره تاریخ آتی ملت ایران پذیرفته نیست؛ در گفتگو با دکتر پر...

هیچ خطایی درباره تاریخ آتی ملت ایران پذیرفته نیست در گفتگو با دکتر پرویز باورصاد درباب برنامه بلندمدت ایران با چین   بهاره بوذری / نشریه ترابران: پرویز باورصاد درباره پیش‌نویس قرارداد ایران و چین توض...