روایت رنج؛ سیاست تفاوت – دیباچه‌ای بر یازدهمین شماره فصلنامه نام...

روایت رنج؛ سیاست تفاوت دیباچه ای بر یازدهمین شماره فصلنامه نامه هامون – ویژه گروه های خاص (تابستان ۱۴۰۰) اسماعیل حسام مقدمصاحب امتیاز و مدیرمسوول   پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی در طول حدود...

دیباچه ای بر شماره دهم فصلنامه نامه هامون (بهار ۱۴۰۰ – ویژه کتاب...

دیباچه ای بر شماره دهم فصلنامه نامه هامون (بهار ۱۴۰۰ – ویژه کتاب محیط زیست)   “پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی در طول حدود یک دهه کنشگری در عرصه جامعه مدنی جنوب ایران، همواره کوشیده تا به موض...

دیباچه‌ای بر دهمین شماره فصلنامه نامه هامون با موضوع کتاب محیط زیست و ...

دیباچه ای بر دهمین شماره فصلنامه نامه هامون با موضوع “کتاب محیط زیست و توسعه پایدار” – بهار ۱۴۰۰     پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی در طول حدود یک دهه کنشگری در عرصه جامعه مدنی ج...

قطعاتی برای دیباچه بر کتاب زنان آوای هامون؛ یادداشتی از مهدیه امیری...

قطعاتی برای دیباچه مهدیه امیری   این دیباچه را با سه قطعه صورتبندی می کنم که می تواند شکلهایی از اشکال اندیشیدن در حوزه زنان و جنسیت باشد که صداهای متنوع و متکثر درون این ویژه نامه را به شکل منظ...

دیباچه ای بر کتاب اندیشه آوای هامون؛ یادداشتی از علی اصغر درلیک...

دیباچه ای بر کتاب اندیشه آوای هامون   علی اصغر درلیک   حدود یک سال و اندی از انتشار بخش اندیشه آوای هامون می‌گذرد و ما در این مدت، عرصه‌های گوناگونی را – از جمله نواندیشی دینی، اخلاق حیوانا...