شوراها در ایران درحال تجربه‌ بلوغی ناقص؛ گفتگو با سحر پولادی نژاد...

شوراها در ایران در حال تجربه‌ی بلوغی ناقص گفتگوی هامون ایران با سحر پولادی نژاد؛ عضو شورای شهر اهرم   هامون ایران: -بزرگ‌ترین چالش و مساله‌ی شوراهای اسلامی در شهرهای ایران چه بوده است؟ پولادی نزاد: آ...

پای کتاب در میان است؛ درباب پایتخت کتاب: یادداشتی از سحر پولادی نژاد...

«پای کتاب در میان است» نوشتاری درباب پایتخت کتاب سحر پولادی نژاد کارشناس ارشد حقوق   کتاب یار مهربان دیرین بشر بوده است که در عین بی زبانی نه از سر اجبار بلکه از روی دانایی همیشه حرفی برای گفتن ...

کودک همسری؛ شیرینی که به کام عروس ها تلخ می شود؛ یادداشتی از سحر پولاد...

«شیرینی که به کام عروس ها تلخ می شود» “کودک همسری” سحر پولادی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی   از معضلات جامعه ی امروز ماست که باید جدی تر به این مسئله نگریست.اخیرا ...