این سرزمین ِ دلهره آور

(اشارتی به رمان سرزمین گوجه های سبز* اثر هرتا مولر) نی نا غریب زاده هرتا مولر در سال ۱۹۵۳ در رومانی چشم به جهان گشود. مخالفتش با پیوستن به دستگاه امنیتی چائوشسکو، سبب شد که او را از ادامه ی کار معلمی...