وجه برجسته ی کاریکاتور انتقاد است

غلامرضا شبانکاره: مسعود ماهینی، کارتونیست و کاریکاتوریست بوشهری به تازگی نمایشگاهی به نام “سرزمین عجایب” در سالن مجتمع فرهنگی بوشهر برپا کرده که این نمایشگاه با استقبال زیادی روبرو گردیده...