صورت‌بندی دقیقی از زندگی روزمره ایرانی‌نداریم (نعمت اله فاضلی)...

مجموعه شش جلدی «شهر و زندگی روزمره» که از سوی انتشارات تیسا و با دبیرعلمی دکتر نعمت‌الله فاضلی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، منتشر شده در راستای بهره‌‌گیری از توانایی علمی متخ...