سدیدالسلطنه و مطالعات زنان بوشهر در عصر قاجار؛ مقاله ای از سیدقاسم یاح...

  سدیدالسلطنه و مطالعات زنان بوشهر در عصر قاجار نوشته: سیدقاسم یاحسینی   خلاصه مقاله اگرچه رشته «مطالعات زنان» بیش از چند دهه (مشخصاً از دهه هفتاد میلادی قرن بیستم) نیست که در مغرب زمین در دانشگاه ­ه...

درحال برساختن پروژه “تاریخ از پایین” در جنوب ایران هستم؛ د...

درحال برساختن پروژه “تاریخ از پایین” در جنوب ایران هستم   مصاحبه اختصاصی هامون ایران با سیدقاسم یاحسینی درباره کتاب «سدیدالسلطه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار»     اشاره: به تازگی ...

تاریخ ایران؛ یک تاریخ مذکر و مردساخته است: گفتگوی خبرگزاری کتاب با سید...

گفت‌وگوی ایبنا با سیدقاسم یاحسینی: تاریخ ایران؛ یک تاریخ مذکر و مردساخته است   گفتگو از الهام بهروزی – خبرگزاری کتاب ایران     به گزارش وبسایت هامون ایرانغ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران و به نقل از خ...

علل فقدان تاریخ­‌نگاری زنان در بوشهر؛ مقاله ای از سیدقاسم یاحسینی...

علل فقدان تاریخ­نگاری زنان در بوشهر سیدقاسم یاحسینی؛ مورخ و پژوهشگر مطالعات زنان تاریخ زنان در جنوب ایران به طور اعم و استان امروزی بوشهر به طور اخص از جمله موضوعات جالبی است که جای کار فراوان دارد. ...

یک مطالعه خاص درباب زنان جنوبی در عصر قاجار؛ یادداشتی از پروانه شاهرخ ...

  یک مطالعه خاص درباب زنان جنوبی در عصر قاجار؛ معرفی و بررسی کتاب «سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار» اثر سید قاسم یاحسینی. نوشتۀ: پروانه شاهرخ مقدم (دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه خلیج...

غزالی و ختنه دختران در خراسان قرن پنجم هجری؛ مقاله ای از سیدقاسم یاحسی...

  غزالی و ختنه دختران در خراسان قرن پنجم هجری سیدقاسم یاحسینی   مقدمه پیشینه و تاریخ ختنه در ایران، از عهد باستان تا امروز، از جمله موضوعات در «تاریخ خُرد» و «مطالعات مردان» و «مطالعات زنان» است که چ...

تاریخ خُرد؛ مقدمه سیدقاسم یاحسینی بر کتاب سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خ...

تاریخ خُرد یا تاریخ از پایین؛  مقدمه سیدقاسم یاحسینی بر کتاب سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار   محمدعلی­خان سدیدالسلطنه­‌کبابی­‌مینابی‌ ­بندرعباسی را باید یکی از پیشگامان مبحث «خلیج‌...

کتاب سدیدالسلطنه ومطالعات زنان خلیج فارس اثر سیدقاسم یاحسینی...

انتشار کتاب “سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس” اثر سیدقاسم یاحسینی توسط انتشارات هامون نو   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب “سدیدالسلطنه و مطالع...