حرفه مترجم؛ سیمین دانشور

سیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی است. وی نخستین زن ایرانی است که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت. وی، از معدود زنان ایرانی است که محیط خانواده امکان پرورش تحصیلی و ذوقی را برایش فراهم آ...

زنی در فصل اعتدال

چنانچه عصر مشروطه به دلیل تحولات چشمگیر و متفاوتش نقطه عطف و آغازی در تاریخ ادبیات ایران باشد، حضور زنان در دوران پیش از مشروطه و پس از آن، دو چهره کاملا متمایز به خود می گیرد: چهره ای که نمود آن در ...
علی آتشی از نویسندگان هامون

همه ی رنج زن بودن

علی آتشی: درباره بازنمایی زنان در رمانهای سیمین دانشور سووشون، آینه ای برابر تاریخ معاصر و به ویژه رویدادهای عصر استعمار در جنوب است. این داستان روایتی است از قصه کهنه استبداد و استعماری که همیشه به ...

شهرزاد در شب هزار و دوم

نغمه بلالی: درباره سیمین دانشور نخستین داستان های مدرن فارسی در پس زمینه های تاریخی می گذرند. شاید همه ی این داستان ها به طور مستقیم با تاریخ معاصر و نقد رویدادهای تاریخی روزگار نویسنده سرو کاری ندار...

این گوشه جهان همیشه یک جزیره سرگردانی بوده …....

اسماعیل حسام مقدم: تاملاتی درباب تم سرگردانی در آثار سیمین دانشور تاریخ معاصر ایران داستان غریبی دارد؛ از صدر مشروطیت تا همین حوالی همواره آنچه که تکرار شده، چیزی جز سرگردانی و حیرانی نبوده است. روای...

شهرزاد در شب هزار و دوم

  «به عقیده من آدمیزاد یک درخت چکنم است ؟ “درخت چکنم.”        سیمین لبخند می زند نه جانم .  از من بشنو . آدمیزاد درخت یقظین است ، درخت روشنگری وبیداری … »    (“جزیره سرگردانی&...

همه ی رنج زن بودن

سووشون، آینه­ای برابر تاریخ معاصر و به ویژه رویدادهای عصر استعمار در جنوب است. این داستان روایتی است از قصه کهنه استبداد و استعماری که همیشه به جان مردمان آن دیار چنگ انداخته بود. یوسف، خانِ آگاه و آ...