پاسداشت محیط زیست و توسعه پایدار در شاهنامه؛ اثری از منیژه ملکی ریزی...

پاسداشت محیط زیست و توسعه پایدار در شاهنامه منیژه ملکی ریزی   گاتها،هات ۳۰، بند ۹: بشود از کسانی باشیم که جهان را تازه و آبادان می‌کنند . (۱) پدید آمد این گنبد تیزرو شگفتی نماینده ی نوبه نو چو خواهی ...

«تراژدی قدرت در شاهنامه»

سی و پنجمین عصرانه فرهنگی هامون عصر روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ در محل دفتر هفته نامه اتحاد جنوب با موضوع تحلیل بازنمایی اجتماعی شاهنامه فردوسی و پخش فیلم “اُپـــــرای عروســـــکی رستـــــم و...

بازنمایی قدرت در ادبیات کلاسیک فارسی

هامون: سه شنبه ۲۶ آذرماه ، بیست و چهارمین نشست عصرانه فرهنگی هامون با موضوع تأملاتی بر ادبیات کلاسیک فارسی توسط کاووس کمالی نژاد شاعر و کوشنده فرهنگی ارائه گردید، با نگاهی به شاهنامه و بررسی برخی شخص...