تعزیه به مثابه ی تئاتر- اپرا

احمد حسام مقدم گزارشی از چهارمین “عصرانه فرهنگی هامون” نشست عصرانه فرهنگی هامون به چهارمین ایستگاه خود رسید. این نشست مصادف با روزی تاریخی و مذهبی (۲۱ماه رمضان؛ روز شهادت حضرت علی) شده بو...