فریم های شهر نگاتیو؛ دومین مجموعه شعر امید غضنفر منتشر شد...

دومین مجموعه شعر امید غضنفر منتشر شد فریم های شهر نگاتیو   آوای هامون: دومین مجموعه شعر امید غضنفر؛ شاعر، روزنامه نگار و ویراستار جنوبی از طرف انتشارات شاملو (مشهد) منتشر شد. این مجموعه شعر در ۹...