من اصلن اعتقاد ندارم که آدم باید برای یک لقمه نان «دروغ بگوید»!...

نگاهی به فیلم ترور ریچارد نیکسون محسن دوراهکی* فیلم«ترور ریچارد نیکسون» ساخته ی «نیلز مولر»، محصول ۲۰۰۴ آمریکا در ژانر سیاسی- اجتماعی( نه از انواع کلیشه ای متداول) است که به زندگی یک شهروند آمریکایی ...