انتشار مجموعه دوبیتی های زلف چلیپا سروده شاعر دشتستانی...

انتشار مجموعه دوبیتی های زلف چلیپا سروده حسین یزدان پرست؛ شاعر دشتستانی توسط انتشارات هامون نو     به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، مجموعه دوبیتی های زلف چلیپا سروده حسین ی...

فریم های شهر نگاتیو؛ دومین مجموعه شعر امید غضنفر منتشر شد...

دومین مجموعه شعر امید غضنفر منتشر شد فریم های شهر نگاتیو   آوای هامون: دومین مجموعه شعر امید غضنفر؛ شاعر، روزنامه نگار و ویراستار جنوبی از طرف انتشارات شاملو (مشهد) منتشر شد. این مجموعه شعر در ۹...