کاریکاتور، هنری نخبه گراست

گفت و گوی هامون با مسعود ماهینی، کارتونیست و کاریکاتوریست جنوبی به بهانه ی برگزاری نمایشگاه سرزمین عجایب هامون، رضا شبانکاره:  مسعود ماهینی، کارتونیست و کاریکاتوریست بوشهری از تاریخ پنجم تا یازدهم اس...