انتشار کتاب آنفلونزای ۱۹۱۸ در آمریکا و ایران ترجمه سیده فاطمه یاحسینی...

انتشار کتاب آنفلونزای ۱۹۱۸ در آمریکا و ایران ترجمه سیده فاطمه یاحسینی توسط انتشارات هامون نو   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب آنفلونزای ۱۹۱۸ در آمریکا و ایران نوشته ...

انتشار کتاب گفال؛ پاره تاملاتی جامعه شناختی پیرامون استان بوشهر...

کتاب گفّـال؛ پاره تاملاتی پیرامون استان بوشهر نوشته محسن عباسپور توسط انتشارات هامون نو منتشر شد   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب مجموعه مقالاتی از محسن عباسپور؛ تحل...

یک مطالعه خاص درباب زنان جنوبی در عصر قاجار؛ یادداشتی از پروانه شاهرخ ...

  یک مطالعه خاص درباب زنان جنوبی در عصر قاجار؛ معرفی و بررسی کتاب «سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار» اثر سید قاسم یاحسینی. نوشتۀ: پروانه شاهرخ مقدم (دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه خلیج...

نشر دو کتاب داستانی از سپیده حسن پور توسط انتشارات هامون نو...

نشر دو کتاب داستانی از سپیده حسن پور توسط انتشارات هامون نو به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، دو کتاب داستانی یه لنگه پوتین (داستانی بلند) و به نام وطن (مجموعه سه داستان) نو...

مجموعه داستان تابش بی خواهش اثر فریده فهیمی توسط انتشارات هامون نو منت...

مجموعه داستان تابش بی خواهش اثر فریده فهیمی توسط انتشارات هامون نو منتشر شد   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران کتاب مجموعه داستان تابش بی خواهش اثر فریده فهیمی در ۱۱۱ صفحه ق...

نقد و بررسی کتاب “مواجهه فمینیسم با تکنولوژی” اثر جودی وای...

نقد و بررسی کتاب مواجهه فمینیسم با تکنولوژی تکنیک؛ پدرسالار یا رهایی‌بخش؟ غزاله صدر منوچهری کتاب مواجهه فمینیسم با تکنولوژی؛ نوشته جودی وایسمن؛ ترجمه نوشین شاهنده، انتشارات کرگدن – ۱۳۹۹ مطالعات...