از چشم نابینایان؛ معرفی کتاب توسط ایرن واعظ زاده به مناسبت روز کم/نا ب...

از چشم نابینایان ایرن واعظ زاده کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی   نابینایی همواره در ادبیات و هنر به عنوان امری تمثیلی و استعاری مطرح بوده و کمتر پیش آمده تا نویسنده یا صاحب اثری توجه خود را بر ابعا...

مصاحبه با نصرالله زنگی؛ نویسنده کتاب داستان گرگور...

مصاحبه با نصرالله زنگی؛ نویسنده کتاب داستان گرگور گفتگو از مسعود عرب زاده   در چه دوره از زندگی خود به‌طور روشن به قریحه‌ی نویسندگی خویش پی بردید؟ به‌طورکلی به خواندن داستان و رمان از همان دوران...