نمی توان نقش کاربردی زنان را در جامعه انکار کرد؛ گفتگو با محبوبه دهقان...

نمی توان نقش کاربردی زنان را در جامعه را انکار کرد گفتگوی اختصاصی هامون ایران با محبوبه دهقانی؛ معاون توانبخشی بهزیستی استان بوشهر   هامون ایران: با چه مشکلات و مسایلی در حوزه تخصصی خود، مواجه ب...

فرهنگ عذرخواهی و استعفا در ایران جامعه پذیر نشده؛ گفتگوی روزنامه مستقل...

فرهنگ عذرخواهی و استعفا در ایران جامعه پذیرنشده مهدیه امیری مدیرمسئول سایت هامون ایران در گفتگو با روزنامه مستقل   گفتگو از مرضیه حسینی اخیرا و پس از ماجرای “عنابستانی” که نه اولین و نه آ...

گفتگوی اختصاصی هامون ایران با سه مدیر زن در شهرستانهای استان بوشهر...

  گفتگوی اختصاصی هامون ایران با سه مدیر زن در شهرستانهای استان بوشهر       خدیجه دشتی؛ بخشدار مرکزی شهرستان گناوه    هامون ایران: با چه مشکلات و مسایلی در حوزه تخصصی خود، مواجه بوده اید؟ خدیجه دشتی: ...

کرونا و پیامدهای فراملی-فرامنطقه ای فقر؛ درگفتگو با دکتر هنگامه مصدق ز...

کرونا و پیامدهای فراملی-فرامنطقه ای فقر گفتگوی اختصاصی هامون ایران با دکترهنگامه مصدق زاده؛ دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه های استان بوشهر   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ا...

کرونا و پرتاب‌-شدگی جامعه؛ در گفتگو با دکتر عبداله حاجی باقری...

کرونا و پرتاب‌-شدگی جامعه گفتگوی هامون ایران با دکتر عبداله حاجی باقری؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاه   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از برخی صاحبنظرا...

کرونا و بازنمایی درحاشیه-ماندگی تاریخی زنان؛ در گفتگو با دکتر بیدا میر...

کرونا و بازنمایی درحاشیه-ماندگی تاریخی زنان گفتگوی هامون ایران با دکتر بیدا میرحسینی ؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه قزوین   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مد...

تمرکز بسیار بالای جهان بر پدیده کرونا؛ در گفتگو با دکترصمد رسول زاده ا...

  تمرکز بسیار بالایی درباره تاثیرات پاندمی کرونا در سطح جهان شکل گرفته است گفتگوی هامون ایران با دکتر صمد رسول زاده اقدم؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان   مهدیه امیری دشتی: پر...

تشدید احساس فقر در شکافهای دیجیتالی؛ در گفتگو با دکتر مجتبی ترکارانی...

تشدید احساس فقر در شکل شکاف دیجیتال گفتگو هامون ایران با دکتر مجتبی ترکارانی؛ جامعه شناس و رییس انجمن جامعه شناسی ایران-دفتر لرستان     مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی از طرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای ج...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی؛ در گفتگو با دکتر شیرین احمدنی...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی گفتگوی هامون ایران با شیرین احمدنیا؛ دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبس...

نمایان شدن تبعات واقعه کرونا در طول یک دهه آینده؛ درگفتگو با دکتر مرتض...

  نمایان شدن تبعات واقعه کرونا در یک دهه آینده گفتگو هامون ایران با دکتر مرتضی واحدیان؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاه   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران ...