در دوران پساکرونا شاهد تولید خلاقیت خواهیم بود؛ در گفتگو با حمیدرضا شع...

اعتمادآنلاین| مژده اصغرزاده- بسیاری از کارشناسان حوزه زبان و ادبیات در طول دوران شیوع ویروس کرونا جستارهای علمی و پژوهشی مختلفی در باب نقش زبان در مقابله با این ویروس انجام داده‌اند. زبان یکی از عوام...

“گاهی لازم است سکوت کنیم و به موسیقی گوش بسپاریم از آن سوی صدای ...

✴️ “گاهی لازم است سکوت کنیم و به موسیقی گوش بسپاریم از آن سوی صدای باران” ✳️پیشنهادی به اهالی سیاست در روزهای اکنون ✅ اسماعیل حسام مقدم عنوان این یادداشت را از خطابه بسیار کوتاه سیاستمدار...

استان بوشهر مدارای نجیبانه ای با توسعه نیافتگی دارد؛ در گفتگو با سکینه...

استان بوشهر مدارای نجیبانه ای با توسعه نیافتگی دارد گفتگوی اختصاصی هامون ایران با سکینه الماسی؛ نماینده مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی   اشاره: سالهاست که استان بوشهر تبدیل به کارگاه بزرگ صنعت...

سند آمایش سرزمین استان بوشهر کجاست؛ گزارش اختصاصی هامون ایران در باب آ...

سند آمایش سرزمین استان بوشهر کجاست؟! گزارش هامون ایران درباب سرنوشت برنامه آمایش سرزمین استان بوشهر دوهفته نامه آوای هامون و وبسایت هامون ایران در طول دو سال گذشته با انتشار بیش از ۱۰ مقاله درباب توس...