کتابخوانی، شهروندی و محیط زیست؛ گفتگویی درباره انجمن فرهنگسازان سبزاند...

  کتابخوانی، شهروندی و محیط زیست گفتگوی هامون ایران با سعیده مهدی زاده درباره انجمن فرهنگسازان سبزاندیش دشتستان   اشاره: انجمن فرهنگ سازان سبز اندیش دشتستان از سال ۹۴ کار خود را در حوزه ترویج فرهنگ ح...

تمرکز بسیار بالای جهان بر پدیده کرونا؛ در گفتگو با دکترصمد رسول زاده ا...

  تمرکز بسیار بالایی درباره تاثیرات پاندمی کرونا در سطح جهان شکل گرفته است گفتگوی هامون ایران با دکتر صمد رسول زاده اقدم؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان   مهدیه امیری دشتی: پر...

کرونا باعث خلاقیت در زیستن هم شده است؛ در گفتگو با دکتر مریم یارمحمد ت...

  کرونا باعث خلاقیت در زیستن هم شده گفتگو هامون ایران با دکتر مریم یارمحمد توسکی؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاه   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی از طرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از بر...

تشدید احساس فقر در شکافهای دیجیتالی؛ در گفتگو با دکتر مجتبی ترکارانی...

تشدید احساس فقر در شکل شکاف دیجیتال گفتگو هامون ایران با دکتر مجتبی ترکارانی؛ جامعه شناس و رییس انجمن جامعه شناسی ایران-دفتر لرستان     مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی از طرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای ج...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی؛ در گفتگو با دکتر شیرین احمدنی...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی گفتگوی هامون ایران با شیرین احمدنیا؛ دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبس...

اثرویرانگر کرونا بر جهان چهارمی ها: درگفتگو با دکتراسداله نقدی؛ هیات ع...

اثر ویرانگر کرونا بر جهان چهارمی ها   گفتگوی هامون ایران با دکتر اسداله نقدی؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه ...

کرونا صداها را خفه کرد؛ گفتگو با نورا کنعانی؛ عضو شورای مرکزی جمعیت زن...

کرونا صداها را خفه کرد گفتگوی هامون ایران با نورا کنعانی؛ عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از برخی صاحبنظ...

افزایش مسئولیت زنان نسبت به مردان در زمانه کرونا؛ در گفتگو با دکتر اعظ...

افزایش مسئولیت زنان نسبت به مردان در زمانه کرونا گفتگوی هامون ایران با دکتر اعظم نژادی؛ دکتری جامعه شناسی   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از برخی ...

فقر مهارتهای سازگارانه در زندگی روزمره؛ گفتگوی هامون ایران با دکتر محم...

فقر مهارتهای سازگارانه در زندگی روزمره   گفتگوی هامون ایران با دکتر محمدعلی طالبی؛ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی ...