ایدز چیست؟

ایدز سرنام عبارت (AIDS یا Acquired immune deficiency syndrome) به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است. آیا ایدز قابل درمان است؟ توصیه های پزشکی به مبتلایان به ایدز/ ابعاد اجتماعی و روانی ابتلا به ایدز...