انسان ها نزدیکتر، جان ها دورتر؛ گزارش درباره کتاب ویلیام چیتیک...

نشست بررسی کتاب ویلیام چیتیک با سخنرانی رحمتی، کیانی، مرتضویان و فقیه ملک مرزبان انسان‌ها نزدیک‌تر، جان‌ها دورتر هادی مشهدی روزنامه اعتماد   عشق مضمون محوری و کلیدی در اندیشه عرفانی اسلامی است و...