دیباچه ای بر کتاب اندیشه آوای هامون؛ یادداشتی از علی اصغر درلیک...

دیباچه ای بر کتاب اندیشه آوای هامون   علی اصغر درلیک   حدود یک سال و اندی از انتشار بخش اندیشه آوای هامون می‌گذرد و ما در این مدت، عرصه‌های گوناگونی را – از جمله نواندیشی دینی، اخلاق حیوانا...