ادبیات و زندگی؛ اثری از ژیل دلوز، ترجمه محمدزمان زمانی...

ترجمه یکی از مقالات ژیل دلوز در کتاب «مقالات انتقادی و کلینیکی»؛ ادبیات و زندگی   آدمی با روان نژندی‌اش نمی‌نویسد. روان نژندی یا روان‌پریشی گذرگاه‌های زندگی نیستند، بلکه حالاتی‌اند که وقتی در آن‌ها ف...

آیا دانشجو زنده است؟!

  یکم.  این که همه چیز همین طور که هست پیش می رود، همین فاجعه است. (والتر بنیامین) دوم.  جنبش دانشجویی در طول زمان سپری شده ی خویش، همواره همچون سایر ساختارهای فرهنگ و جامعه ، در پست و بلندی قرا...