مولفه های مورد نیاز کنشگران مدنی

 کارگاه آموزشی تشکل های مدنی شهرستان دشتستان با موضوع «جامعه مدنی، جایگاه نهاد مدنی»، پنج شنبه شب، ۲ بهمن ماه در سالن هتل نگین برازجان برگزار شد. به گزارش فکرشهر، مدرس این کارگاه اموزشی با بیان برخی ...

کنشگر مدنی به مثابه شوالیه ناموجود

ساختار اجتماعی – مدنی در جوامع بشری بر پایه نهادها و عوامل انسانی متعدد و متنوعی شکل می گیرد که هر کدام از این ابعاد متکثر در تداوم و حفظ این ساختار، نقشی حیاتی ایفا می کنند. در سازماندهی و برنامه ری...