سنت گرایان در باغ نیستند؛ در گفتگو با پرفسور داریوش شایگان...

سنت گرایان در باغ نیستند گفت وگوی هفته نامه صدا با داریوش شایگان   لاری دیاموند در مقالۀ «آیا همۀ دنیا می‌تواند دموکراتیک شود؟»، به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد. دیاموند یک نظریه‌پرداز غربی در مبحث...

وجوه تراژیک و سوگناک عشق

وجوه تراژیک و سوگناک عشق مصطفا ملکیان :شش تعارضی که حل ناشدنی است و از وجوه تراژیک و سوگناک عشق است: ١) یک تعارض، خشونت عشق است که چون در عشق من طالب مصلحت معشوقم نه طالب خوشایند معشوق؛ آن وقت طبعاً ...

سهم فردید و نصر در بی‌تفاوتی مان به تکنولوژی...

گفتگویی با بیژن عبدالکریمی (فرهنگ امروز) عبدالکریمی متفکرانی همچون فردید، یا سید حسین نصر یا حامیان ایدۀ علوم جدید دینی و پیروان آنها و همۀ کسانی که بصیرت­‎های هایدگری در باب تکنولوژی را به نحو نامتف...

جامعه شناسی انقلاب ایران

گفت وگو “آسمان” با دکتر مهرآیین درباب انقلاب ۱۹۷۹ ایران ۱-                آقای دکتر اجازه بفرمایید بحث را از اینجا شروع کنیم که اگر فاکتور ایدئولوژی را در تبیین انقلاب‌اسلامی ایران نادیده...