یورگن هابرماس: ویروس کرونا آگاهی انسان را نسبت به نادانی خود افزود...

پرسش اصلی از نظر هابرماس چنین است: آیا ما حاضریم که به خاطر رونق مادّی و اجتناب از فجایع اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی، شمار مرگ و میر بیشتری را بپذیریم؟ پرسش اصلی از نظر هابرماس چنین است: آیا ما حاض...

بحران سکولاریسم؛ یادداشت هایی از یورگن هابرماس...

بحران سکولاریسم: یادداشت هایی در باب جامعۀ پساسکولار یورگن هابرماس برگردان- خالد خسرو خیزش اسلام سیاسی و دوام آوردن اعتقادات گستردۀ مذهبی در بسیاری از جوامع مدرن- مانند امریکا- به بحران ایمان در میان...

انسان و مساله نهایی اش!

انسان معاصر در مسیری که برای توسعه و پیشرفت اش گام نهاده، رویایی در سر پرورانده بود؛ تسلط بر نیروی مهارنشدنی طبیعت! ازهمین رو از زمانی که به کنترل بر نیروهای طبیعی (زیرزمین، روی زمین و آسمان) پرداخت،...

گفت وگو به مثابه ی آزادی

تغییر یک عامل در محیط موجب بروز تغییراتی در دیگر اجزای موجود در آن می شود، در نتیجه همه ی عوامل موجود، به تراز بالاتری از پیچیدگی زیستی ارتقا پیدا می کنند. محیط، خود یک سیستم باز است که هر تغییری در ...