این گوشه جهان همیشه یک جزیره سرگردانی بوده …....

اسماعیل حسام مقدم: تاملاتی درباب تم سرگردانی در آثار سیمین دانشور تاریخ معاصر ایران داستان غریبی دارد؛ از صدر مشروطیت تا همین حوالی همواره آنچه که تکرار شده، چیزی جز سرگردانی و حیرانی نبوده است. روای...

رفتار مناسب با کودکان بیش فعال

برخی از این والدین از فقدان تمرکز حواس و ضعف درسی کودک نیز صحبت می‌کنند. آنها علت این فعالیت‌ بیش از اندازه را نمی‌دانند و مرتب فرزندشان را مورد سرزنش قرار می‌دهند. این کودکان بعضا مورد انتقاد و تنبی...

شادی حق کودکان است

انجمن اندیشه هامون ایران: بیانیه ای درباب توجه به کودکان در جهان امروز جهان مدرن با همه بخت یاری ها و شکوفایی های اش، اما رنج و زخم را به وجهی مداوم و مکرر برای انسان و طبیعت به همراه آورد. جنگ ها، ن...

آیا زایش افسانه برای کودکان بوده است؟

نی نا غریب زاده: افسانه‌های جن و پری روایت‌هایی هستند که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و از طریق فرهنگ مکتوب توسط کسانی چون بازیل، یرو و برادران گریم به ما رسیده‌اند و فاقد عناصر تصویری‌...

دریغا انسان! خودسوزی در سرمای درون

مهدیه امیری: زمانی اتفاق می افتد که انسان بر محیط خود کنترل ندارد و یا بنا به دلایلی کنترل بر محیط خود را از دست می دهد و اضطراب و رفتارهای ناسالم او افزایش می یابد. احساس غیر مفید بودن و عدم تعلق به...
لیلا مهرپویا

چرا جدایی فقط طلاق نیست؟!

لی لا مهرپویا*: نام ها به واسطه ی ویژگی درون ذاتی خود، گاهی بر مبنای ویژگی کانکریت(concrete – فیزیکی،واقعی، و قابل لمس) خود و گاهی بر مبنای ابستراک( abstract- مفاهیم بی مرز) هستند. آن جا که فیزیکی ان...

تعبیر رویاها*

پیله و پروانه نویسنده: ژاک دومینیک بوبی مترجمان: فریبا تنباکوچی – میچکا سرمدی ناشر: چشمه تعداد صفحه: ۱۲۵ سال انتشار: ۱۳۹۰ – دوره چاپ: چهارم ” اگر من بالاجبار باید زندگی کنم، بهتر اس...

با معلولیت، شهروند درجه دو هم نیستیم!

هامون: مهدی ناصری متولد ۱۳۵۷ است و در اوایل دهه ی هشتاد در یک سانحه ی تصادف و بیشتر به دلیل انتقال نامناسب به بیمارستان، قطع نخاع می شود. یک دهه زندگی با معلولیت و حضور ِ اجتماعی ایشان بهانه یی شد تا...

وقتی که کودکان سخن می گویند

احمد حسام مقدم: درباره مجله عروسک سخنگو؛ نخستین مجله ادبیات مدرن کودک در ادامه نخستین ویژگی که در مجله شاهد آن هستیم نقاشی هایی از کودکان می باشد که با قلم کودکانه خود نگاریده اند و فضایی کودکانه تری...