کرونا باعث خلاقیت در زیستن هم شده است؛ در گفتگو با دکتر مریم یارمحمد ت...

  کرونا باعث خلاقیت در زیستن هم شده گفتگو هامون ایران با دکتر مریم یارمحمد توسکی؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاه   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی از طرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از بر...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی؛ در گفتگو با دکتر شیرین احمدنی...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی گفتگوی هامون ایران با شیرین احمدنیا؛ دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبس...

نمایان شدن تبعات واقعه کرونا در طول یک دهه آینده؛ درگفتگو با دکتر مرتض...

  نمایان شدن تبعات واقعه کرونا در یک دهه آینده گفتگو هامون ایران با دکتر مرتضی واحدیان؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاه   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران ...

اثرویرانگر کرونا بر جهان چهارمی ها: درگفتگو با دکتراسداله نقدی؛ هیات ع...

اثر ویرانگر کرونا بر جهان چهارمی ها   گفتگوی هامون ایران با دکتر اسداله نقدی؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه ...

کرونا صداها را خفه کرد؛ گفتگو با نورا کنعانی؛ عضو شورای مرکزی جمعیت زن...

کرونا صداها را خفه کرد گفتگوی هامون ایران با نورا کنعانی؛ عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از برخی صاحبنظ...

جسد برادر ۸ ساله محمد موسوی‌زاده از دریا گرفته شد؛ گزارش اختصاصی از رو...

جسد برادر ۸ ساله محمد موسوی‌زاده از دریا گرفته شد مرگ علی‌اصغر   گروه  اجتماعی   انتشار خبر با تیتر «غرق شدن برادر ۷ ساله محمد موسوی‌زاده» در نگاه اول به خبرهای نامطمئن می‌مانست. مرگ علی‌اصغر  کمتر ا...

هراس های پساکرونایی و زندگی اجتماعی؛ مقاله ای از سیدمعین موسوی سرشت...

  هراس های پساکرونایی و زندگی اجتماعی سیدمعین موسوی سرشت و آدمی در آن روز از برادر خود می گریزد. از پدر، مادر، همسر و فرزندان خود می گریزد (آیه ی ۳۴ و ۳۵ سوره ی عبس).زندگی در دنیای مدرن یعنی تن دادن ...

مکران؛ عسلویه به توان ۶ … گزارشی از یک نشست علمی...

  مکران؛ عسلویه به توان ۶! گزارش از حسام مناهجی (گزارش نشست «تحلیل اجتماعی-کالبدی طرح توسعه سواحل مکران»  به همراه کامنت های سه نفر از حضار) نشست گروه جامعه شهر انجمن جامعه‌شناسی با عنوان «تحلیل اجتم...