جهان ترجمه ای سروش حبیبی

سروش حبیبی در ۷ خرداد ۱۳۱۲ در تهران متولد شد. تحصیلات دبیرستانی را در تهران در دبیرستان فیروز بهرام به پایان رساند. از سال ۱۳۲۹ در مدرسه عالی پست و تلگراف ادامه تحصیل داد و سپس به خدمت وزارت پست و تل...

شعر امروز، شاعر امروز

سه شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۲ بیست و ششمین عصرانه فرهنگی هامون در محل دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. در این نشست نصرالله قاسمپور، شاعر و دبیر سرویس ادبی اتحادجنوب ، به ارایه موضوع « نقد و تحلیل شعر ام...

بازنمایی قدرت در ادبیات کلاسیک فارسی

هامون: سه شنبه ۲۶ آذرماه ، بیست و چهارمین نشست عصرانه فرهنگی هامون با موضوع تأملاتی بر ادبیات کلاسیک فارسی توسط کاووس کمالی نژاد شاعر و کوشنده فرهنگی ارائه گردید، با نگاهی به شاهنامه و بررسی برخی شخص...

زنی در فصل اعتدال

چنانچه عصر مشروطه به دلیل تحولات چشمگیر و متفاوتش نقطه عطف و آغازی در تاریخ ادبیات ایران باشد، حضور زنان در دوران پیش از مشروطه و پس از آن، دو چهره کاملا متمایز به خود می گیرد: چهره ای که نمود آن در ...

کنیزو؛ روایت کننده ی اقلیت ها

شانزدهمین نشست “عصرانه فرهنگی هامون” از سلسله نشست های فرهنگی انجمن هامون ایران، این هفته نیز در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. این نشست که به خوانش کتاب “کنیرو” اثر منی...

کنیزو؛ روایت کننده ی اقلیت ها

شانزدهمین نشست “عصرانه فرهنگی هامون” از سلسله نشست های فرهنگی انجمن هامون ایران، این هفته نیز در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. این نشست که به خوانش کتاب “کنیرو” اثر منی...