مجله عروسک سخنگو؛ سخنگوی ادبیات مدرن کودکان ایران...

مجله عروسک سخنگو؛ سخنگوی ادبیات مدرن کودکان ایران منتشر شد ۳۰۹ شماره از دوماهنامه عروسک سخنگو؛ مجله ای هنری ادبی و فرهنگی منتشر شده است به گزارش وبسایت هامون ایران مجله عروسک سخنگو؛ سخنگوی ادبیات مدر...

مصاحبه با نصرالله زنگی؛ نویسنده کتاب داستان گرگور...

مصاحبه با نصرالله زنگی؛ نویسنده کتاب داستان گرگور گفتگو از مسعود عرب زاده   در چه دوره از زندگی خود به‌طور روشن به قریحه‌ی نویسندگی خویش پی بردید؟ به‌طورکلی به خواندن داستان و رمان از همان دوران...

کتاب نویسندگان پیشرو ایران اثر محمدعلی سپانلو...

کتاب نویسندگان پیشرو ایران اثر محمدعلی سپانلو صدیقه جمالی کارشناس ارشد ایرانشناسی     کتاب نویسندگان پیشرو ایران نوشته محمدعلی سپانلو توسط انتشارات نگاه معاصر سال ۱۳۶۶(چاپ اول) در ۳۱۰ صفحه به چاپ رسی...

این صداها، صدای چوبک است، نه صدای شخصیت؛ نقدی از رحیم رستمی...

«این صداها، صدای چوبک است، نه صدای شخصیت» نقدی بر ادبیات داستانی صادق چوبک رحیم رستمی نویسنده و منتقد ادبی   بر خلاف آنچه همواره در مورد داستان های چوبک سخن گفته شده است و ناتورالیسم وی را ستایش...