تقابل و کنش در داستان کنیزو اثر منیرو روانی پور؛ تحلیلی از رحیم رستمی...

شاخه ای از خار به موهایش چسبیده بود تقابل و کنش در داستان کنیزو اثر منیرو روانی پور رحیم رستمی داستان نویس و منتقد ادبی چه عناصری در داستان کوتاه می توان مشاهده کرد و نتیجتا پس از این مشاهده­گری ، ره...

فلسفه این آثار؛ طبیعت دوستی است

زهرا مویدی؛ نویسنده “سفر به تابلوی نقاشی” و “من دراج را دوست دارم” منتشر شده ازطرف انتشارات هامون نو در گفت‎وگو با روزنامه بامداد جنوب: فلسفه این آثار؛ طبیعت‎دوستی است. الهام ...

فیمینیسم در داستان کوتاه؛ تاملی بر داستانهای کوتاه ویرجینیا وولف...

اگر نقد و بررسی در مورد وولف باشد ، همواره و در اکثرِ نقدها روی آثار بلند و یا همان رمان های مشهور اوست . مثلا رمان « خانم دالاوی » را از منظری روان شناختی مورد تفسیر قرار می دهند و یا اینکه رمان چند...

ادبیات و توتالیتاریسم

تاریخ همواره نشان داده ادبیات ناب در جوامعی ظهور می کند که آزادی به عنوان اصل محوری ماهیت آن جوامع شکل گرفته باشد ، ادبیات دروضعیت های بسته وساختهای غیر دموکراتیک به عقده ای  روانی می ماند که خود را ...

گزارشی از برگزاری آیین رونمایی رمان «تب ِ نوبه» اثر محسن شریف در بوشهر...

  آیین رونمایی رمان «تب ِ نوبه» اثر محسن شریف- داستان نویس پیش کسوت بوشهری- به همت  انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی و با همکاری شهرداری بافت قدیم و فرهنگسرای بافت بوشهر؛  در عمارت دهدشتی برگ...