آیا واگنر شخصا فاشیست بود؟!

حتی اگر جناب دکتر اباذری، از دفاعی روانی – آن هم به شکلی نادرست و نابجا – یاد نمی‌کرد؛ سخنرانی ایشان مورد بسیار مناسبی برای تحلیل روان‌شناختی می‌بود. گذشته از نگاه تک‌بُعدی دکتر اباذری به...

کارناوالی از فکاهی

تصویر: ژوکوند اثر بوترو «به چرک می‌نشیند/ خَنده/ به نوارِ زخم‌بندی‌اش اَر/ ببندی./ رهای‌اش کُن/ رهای‌اش کن/ اگرچند/ قیلوله‌ی دیو/ آشفته می‌شود.» (احمد شاملو ـ مجموعه ابراهیم در آتش) توده و نشانه‌های ...

ماهنامه سپیده دانایی در یک نگاه

راهی که رفته‌ایم و راهی که در پیش داریم ماهنامه سپیده دانایی در اردیبشهت سال ۸۶ بعد از چند ماه بررسی و جلسات مختلف با کارشناسان به بازار مطبوعات ایرانی پا گذاشت. ماهنامه‌ای که با یک دنیا ایده و آرزو ...

فراتر از تجدد: زندگی در وضع نقد و سرپیچی دایمی (مصطفا مهرآیین)...

مصطفی مهرآیین جامعه شناس ۱) بنا به رویکرد ساختارگرا در تحلیل فرهنگ، مهم ترین مسأله در زندگی اجتماعی انسان مسأله است. این که ما چگونه و مبتنی بر چه الگوها، اصول و قواعدی باید با خود، جامعه، دیگران و ط...

ادبیات مهاجرت و سازکارهای آن

راضیه اشعثی ادبیات مهاجرت و سازکارهای آن مطالعه موردی (بندر بوشهر) ۱۳۹۰ – ۱۳۳۵ چکیده : مهاجرت مهم ترین شکل تحرک مکانی جمعیت است ویکی از پدیده های مهم جمعیتی موردبحث جمعیت شناسان،پدیده مهاجرت و ...

روان شناسی امروز صنعت است، نه تخصص

حتما شما هم با تبلیغاتی که نوید دنیایی زیبا و رویایی می دهند مواجه شده اید. تبلیغاتی که می خواهند با کتاب هایی صد صفحه ای، مشاوره هایی دو ساعته و سمینارهایی سه روزه، تمام مسائل زندگی شما را حل کنند و...