خفیه نگاری خشونت در سرزمین آدم لتی ها (نوشته شاپور جورکش)...

خفیه نگاری خشونت در سرزمین آدم لتی ها،نام کتابی است از شاپورجورکش نویسنده ومنتقدساکن شیراز که به تحلیل وجودی خشونت در زوایای پنهان زندگی ما از میان بررسی متون تاریخی،ادبی وعرفانی می پردازد.این کتاب ۴...

در سایه سار سیاه جامگان حسینی

بدون شک تنوع فرهنگی موجود در فرهنگ و آیین‌های ماه محرم، حامل معنایی واحد است که در طی تاریخ کارکردهای فرهنگی، اجتماعی مختلفی داشته و در هر منطقه و دیاری از کشورمان ایران با رسم و رسوم گوناگونی آیین ه...

مهره ی سرخ؛ بازآفرینی تراژدی ایرانی

وقتی که به دعوتنامه عصرانه فرهنگی هامون نگاه کردم تا ببینم که برای این هفته چه موضوعی را در برنامه گفت وگوهای فرهنگی خویش دارد با موضوعی مواجه شدم که چندین بار در این یکسال به آن پرداخته شده بود و هم...

رولان بارت، اسطوره و مطالعات فرهنگى

دکتر یوسفعلی اباذرى (ارغنون) رولان بارت از سال ۱۹۵۴ تا سال ۱۹۵۶ مقالات ماهانه کوتاهى در Les Lettres Nouvelles به چاپ رساند.این مقالات ابعاد متفاوت زندگى روزمره و فرهنگ مردمى را مورد توجه قرار داده بو...

ترجمه به مثابه وضعیتی گفتمانی

هدف وکارکرد ترجمه چیست؟ می توان سویه های گوناگون فلسفی، اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی، سیاسی و زبانی از آن به دست داد. یکم)ترجمه به مثابه منطق گفت و گویی ترجمه برای ما ،که با پسوند شرقی و باستانی معرف...

نگاه خیره مدوسا

یک. سینما، امتداد بینایی و چشم انسان مدرن است «مارشال مک‌لوهان»، نظریه پرداز کانادایی و مبدع نظریه ی دهکده‌ی جهانی، رسانه را امتداد حواس دانسته است. متأثر از این نظریه، شاید بتوان فرض کرد که بینایی ا...

«تراژدی قدرت در شاهنامه»

سی و پنجمین عصرانه فرهنگی هامون عصر روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ در محل دفتر هفته نامه اتحاد جنوب با موضوع تحلیل بازنمایی اجتماعی شاهنامه فردوسی و پخش فیلم “اُپـــــرای عروســـــکی رستـــــم و...

چگونگی استفاده از زبان در جامعه

سی و سومین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع « تاملاتی بر جامعه شناسی زبان» با ارایه عبدالله قایدی – کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی (گرایش آموزش)- سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در محل دفتر اتحاد جنوب برگزار شد. عبدا...